STUDII ȘI CERCETĂRI FILOLOGICE. SERIA LIMBI ROMANICE

 POLITICA ANTIPLAGIAT


Din punctul nostru de vedere, plagiatul și autoplagiatul reprezintă prejudicii grave aduse muncii de cercetare și rezultatelor muncii de cercetare a altor specialiști. Regula de bază a publicației noastre este ca orice text prezentat în vederea evaluării să fie verificat împotriva plagiatului și a autoplagiatului, iar textele neconforme să nu fie publicate.
Plagiatul înseamnă însușirea ideilor sau a textului unei alte persoane, pretinzând că acestea aparțin celui care propune textul. Această însușire se poate face prin copierea sau reproducerea unei părți de lucrare, a unei lucrări in extenso sau prin prezentarea unor idei și/sau concepte consacrate fără mențiunile bibliografice corespunzătoare.
Plagiatul poate fi prezent sub diferite forme:
- copierea verbatim a textului conceput și redactat de o persoană și prezentarea acestuia spre publicare cu un alt nume decât cel al autorului real
- includerea în propriul text de texte sau părți de texte fără ca sursa (carte, articol, transcrierea unei comunicări orale, teză – publicată sau nepublicată – indiferent de limba de prezentare/publicare) să fie complet și corect menționată. Regula se aplică atât pentru materialele tipărite cât și pentru cele on-line.
- utilizarea parafrazării apropiate, fără a se menționa în mod complet și corect sursa
- lipsa semnelor distinctive ale citării atunci când este cazul
- furnizarea de informații incorecte despre sursa citată
Autoplagiatul se referă la publicarea aceluiași material intelectual, de către autorul său, de mai multe ori, sub același titlu sau sub un titlu diferit, indiferent de limba de prezentare/publicare. Autoplagiatul se referă, de asemenea, la refolosirea unor părți importante – identice sau cvasi-identice – din propria producție științifică, fără ca acest lucru să fie menționat corect și complet.

Pentru verificarea plagiatului, comitetul editorial și revizorii folosesc un doftware on-line gratuit, detectareplagiat.ro. În cazul în care unul dintre membrii comitetului editorial sau revizorii observă o problemă legată de plagiat, situația este comunicată autorului, iar textul nu este publicat.

Ca măsură suplimentară, autorii sunt invitați să completeze o Declarație de autenticitate.