STUDII ȘI CERCETĂRI FILOLOGICE. SERIA LIMBI ROMANICE

 EDITURA UNIVERSITĂȚII DIN PITEȘTI

ISSN: 1843-3979
ISSN online 2344 – 4851
ISSN –L 1843 – 3979

CERINȚE DE REDACTARE

Pagina: A4, portret

Font Times New Roman, 12, distanța 1 pentru titlu, numele autorului
Font Times New Roman, 10, italice, distanța 1 pentru rezumat, cuvintele-cheie, notele de subsol, bibliografie
Font Times New Roman, 12, distanța 1 textul articolului

Margini : sus: 6,25 cm, jos: 3,45 cm, stanga/ dreapta: 4,25 cm

Titlul articolului– bold, italice, majuscule, centrat, TNR, 12, 2 rânduri libere (titlurile în limba de redactare a articolului, în limba engleză și în a doua limbă romanică - franceză / spaniolă / italiană / portugheză - se vor succede)

Prenume, NUME: minuscule (prenume) majuscule (nume)– bold, aliniat la dreapta, TNR, 12, 2 rânduri libere; numele va fi urmat de o notă de subsol care va indica: apartenența instituțională, țara, adresa de e-mail.

RezumatTNR, 10, italice 
Cuvinte-cheieTNR, 10, italice(3-5 cuvinte-cheie). Rezumatele și cuvintele-cheie (în limba de redactare a articolului, în limba engleză și în a doua limbă romanică - franceză / spaniolă / italiană / portugheză) se vor succede.

Titlu, rezumat si cuvinte-cheie: titlu, rezumat și cuvinte-cheie în limba de redactare a articolului, urmate de titlu, rezumat și cuvinte-cheie în limba engleza și de titlu, rezumat și cuvinte-cheie într-o altă limbă romanică, diferită de cea în care a fost redactat articolul (la alegere între franceză, spaniolă, portugheză, italiană) – vă rugăm să consultați și foaia de stil.

Aliniat- 1,27 cm

Numerotare pagini: A nu se numerota paginile.

Notele: la subsol, se reia numerotarea la fiecare pagina, inserat automat, dupa modelul : Nume, Prenume (initiala), Titlul lucrarii (italice), Editura, orașul, anul de apariție, pagina.

Citatele scurte vor fi inserate în corpul lucrarii, între ghilimele și vor avea trimitere în nota de subsol;
Citatele lungi vor fi cu TNR 10 italice, în paragraf distinct, separate la inceput și la sfârșit de un rând liber și cu tab. Trimitere în nota de subsol.

Titlurile lucrărilor citate in text, caractere italice
 
Bibliografie – Un rând liber între textul articolului și bibliografie. TNR 10, distanța 1 rând, după modelul:

Bibliografie

Nume, Prenume (inițiala), Titlul lucrării (italice), Editura, orașul, anul apariției.

Lungimea articolelor

8 – 14 pagini, inclusiv note și anexe